Gooise Kunstkring

De Gooise Kunstkring was 10 jaar lang een bruisend netwerk van vele verschillende beroepsgroepen en professionals in de kunstensector. Door de diversiteit aan creatieve ondernemers was er ruimte voor cross-over projecten en activiteiten. Speerpunten waren samenwerking, vernieuwing, co-creatie, talent-ontwikkeling, cultuurparticipatie en het cultureel ondernemerschap. De organisatie heeft zich vanaf 2005 ontwikkeld (met bijna 100 leden) tot een krachtig platform voor eigentijdse kunst en een stimulans voor het cultureel ondernemerschap. De Gooise kunstkring was onderdeel van de stichting Huis van de Kunsten.