Publicaties

Het Huisbulletin:
De Gooise Kunstkring verzorgde vele jaren een regionale Nieuwsbrief , als platform voor de activiteiten van de leden. Tevens publiceerden wij nieuws van onze culturele partners in de kunstensector. De nieuwsbrief van de Gooise Kunstkring werd periodiek digitaal verstuurd
naar de leden, de culturele sector en relaties en werden door Elganan Jelsma
info@elganan.nl ) samengesteld. Archivering ovv ISSN-nummer 1876-6803.

Rubrieken:
Bijzondere projecten van kunstenaars en creatieve ondernemers.
Nieuws uit de kunstwereld en W & W willen weten.

 

Publicaties:

 1. De Moederschool, 2010, Aandacht-Communicatie, ISBN: 978-90-79628-13-1
 2. Noem het maar kubistisch, 2008, Aandacht-Communicatie, ISBN: 978-90-79628-02-5
 3. Stoelen op de Kerkbrink, 2008, Aandacht-Communicatie, ISBN: 978-90-79628-03-2
 4. Bosnië 2009, Aandacht-Communicatie, ISBN: 978-90-79628-07-0
 5. Kunstmanifestatie Spant!, 2009, Aandacht-Communicatie, ISBN: 978-90-79628-09-4
 6. Kunstmanifestatie Spant! de dag zelf!, 2009, Aandacht-Communicatie, ISBN: 978-90-79628-11-7
 7. Het Kunstenaarschap, 2012, Aandacht-Communicatie, ISBN: 978-90-79628-00-1
 8. De Buitenplaats Verbeeld, 2013, Aandacht-Communicatie, ISBN: 978-90-79628-19-3

Spin off publicaties:

 1. Anton Mauve Feest, 2007, Leo Janssen produkties BV, Gemeente Laren.
 2. Alle woorden zijn gedachten, 2008, Aandacht-Communicatie.
 3. Goois Fruit, 2009, Petra Piinacker en Tom de Groot, Uitgeverij Van Wijland bv, ISBN:978-90-77285-15-2.
 4. Poekelen I, 2010, Aandacht-Communicatie, ISBN: 978-90-79628-10-0.
 5. Goois Kunstkwintet, 2012, Aandacht-Communicatie.

Geschiedenis:
Het zittende bestuur van de Gooise Kunstkring treed in september 2015 af.
Helaas zijn er niet voldoende nieuwe bestuursleden en projectleiders gevonden om de organisatie over te dragen. In oktober zal de Gooise Kunstkring derhalve formeel opgeheven worden maar tevens haar 10 jarig bestaan op een mooie wijze vieren.

Gooise Kunstkring Bestuur 2014- september 2015:
Barbara Houwers – Voorzitter.
Elganan Jelsma – Secretaris.
Herman van Doorn – Ledenadministratie.
Chris van Bentum – Penningmeester

De Gooise Kunstkring organiseert bijeenkomsten, projecten en exposities.

Vacature-Voorzitter (Algemeen management en externe contacten)
Vacature-Secretaris (Ledenadministratie en centraal aanspreekpunt projecten en exposities)
Vacature-Penningmeester (Ledenadministratie en financien)
Vacature-bestuurslid algemeen (Contactpersoon commissie bijeenkomsten)
Vacature-bestuurslid algemeen (Contactpersoon communicatie-nieuwsbrief, website en pers)

Structurele taken van het bestuur van de Gooise Kunstkring

 • Vergadert 3-4 maal per jaar. De secretaris notuleert en beheert het archief.
 • Beoordeeld inzendingen, projectplannen en expositie mogelijkheden.
 • Installeert incidenteel een ballotage commissie en bepaalt de criteria voor nieuwe leden.
 • Heeft gezamelijke verantwoording voor de organisatie en de financien.