Manifestaties

Regelmatig organiseerde de Gooise Kunstkring manifestaties, binnen een cultuur-historisch gegeven in samenwerking met gemeenten. Er werd gestreefd naar een professionele aanpak en een groot bereik, zowel naar de creatieve industrie, de culturele sector als naar het publiek. Meerwaarde van deze manifestaties was het verbindende effect, het zichtbaar maken van de sector en het cross – over effect: Verschillende leden van de Gooise Kunstkring, vanuit verschillende vakinhoudelijke disciplines konden hier aan meewerken. De inhoudelijke keuze voor het cultuurhistorische thema werd in overleg bepaald. Kunstenaars, vormgevers, schrijvers, musici en kunstenaars die multidisciplinair werken, kortom: alle beroepsgroepen uit de creatieve industrie werden uitgenodigd om op het thema te reageren. Het onderwerp was een inspiratiebron, welke vertaald kon worden naar hedendaags werk. Ook waren andere organisaties welkom om te participeren.

Uitgangspunt was: De Gooise cultuurgeschiedenis als inspiratiebron voor hedendaagse uitingen. Deze serie verbindende manifestaties vallen onder ons project “Verbinding”.

  1. 2007 – 16 september 2007 in Laren. De Schok van het Nieuwe met als inspiratiebron Anton Mauve. Op diverse locaties in Laren, o.a. de Johanneskerk, de muur en tuin bij Singer Museum, de vijver. De Broedplaats met de titel De Kudde was te zien op de Brink.
  2. 2008 – 8 juni 2008 in Hilversum, een tentoonstelling met als inspiratiebron architect Dudok in Museum Hilversum en de broedplaats met Stoelen en veel muziek op de Kerkbrink. Er verschenen twee publicaties: ‘Stoelen op de Kerkbrink’ en ‘Noem het maar Kubistisch!’.
  3. 2009 -15 november 2009 in het Spant! te Bussum, thema: ‘Tuin van de Kunsten’ en ‘Huisjes’.
  4. 2012 – 19 februari 2012 in Spant! Bussum, thema kunstenaarschap met een tentoonstelling van veel tekeningen, kunstenaarsboeken en met publicatie.
  5. 2013 – 20 januari, 2013 Kasteel Groeneveld te Baarn, De tentoonstelling ‘De Buitenplaats Verbeeld’ en in de broedplaats de boomboeken en de Buitenplaats Verbeeld. Met catalogus.
  6. 2015 – 4 oktober 2015, Dressselhuyspaviljoen in Hilversum op Landgoed Zonnestraal.