Over de GK

Platform voor eigentijdse kunst en cultureel ondernemerschap.
De Gooise Kunstkring is een netwerk van vele verschillende creatieve ondernemers in de kunstensector. De organisatie heeft zich vanaf 2005 ontwikkeld ( met bijna 100 leden ) tot een krachtig platform voor eigentijdse kunst en een stimulans voor het cultureel ondernemerschap.

Speerpunten:

  • Actieve organisatie voor het cultureel ondernemerschap.
  • Bijeenkomsten voor professionals roulerend door de regio.
  • Co-creation door de kunstensector en de creatieve industrie.
  • Centrum voor actuele ontwikkelingen in de hedendaagse kunst.
  • Springplank voor talent door manifestaties en exposities.
  • Projecten i.s.m culturele partners.
  • Trefpunt voor onderwijs, talent en vernieuwing d.m.v samenwerking.
  • Plaats voor reflextie op het gebied van cultuurbehoud en diversiteit.
  • Aanspreekpunt voor regionale en landelijke samenwerking.

Oprichtingsbestuur: Barbara Houwers, Elganan Jelsma en Herman van Doorn.

Cultureel erfgoed als thema en als inspiratiebron
De Gooise Kunstkring heeft In het 10 jarig bestaan regelmatig verrassende exposities, projecten en manifestaties georganiseerd waarbij regionaal cultureel erfgoed als thema en als inspiratiebron voor hedendaagse kunstenaars een uitgangspunt was. Voor de Gooise Kunstkring is de cross-over gedachte tussen de verschillende disciplines van de leden (dichters, fotografen, schrijvers, ontwerpers, schilders, musici, beeldhouwers, etc) een meerwaarde bij de projecten.

In 2013 won het bestuur de 2e plaats bij de Samenwerkersprijs van het Gewest.
Het filmpje is gemaakt door Calis productions, In opdracht van de Gooise Kunstkring.

Barbara Houwers, Elganan Jelsma en Herman van Doorn. Bestuur Gooise Kunstkring 2015-2015

Barbara Houwers, Elganan Jelsma en Herman van Doorn. Bestuur Gooise Kunstkring 2015-2015. Projectleiders bij het laatste project op Landgoed Zonnestraal in Hilversum.