Geschiedenis

 

Achtergrond en geschiedenis van de Gooise Kunstkring
In 2004 werd de de kunstenaarsgroep Blahila opgericht met professionals uit vele kunst discipines. Het concept was inspirerend door de interactie en leverde cross-over samenwerking op tussen musici, beeldend kunstenaars, curatoren en professionals in de kunstensector. Er werd samen geexposeerd, gemuciseerd  en een van de eerste bijeenkomsten was een lunch op 9 maart 2004 (in Singer).
Door de behoefte aan professionalisering en de onstuimige groei van het collegiale platform besloot het oprichtingsbestuur (Barbara Houwers, Herman van Doorn en Elganan Jelsma) “de Gooise Kunstkring” te stichten. De kick-off werd in 2005 door Singer Laren gefaciliteerd, als start van vele societeits-bijeenkomsten in de gehele regio Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ook werd in In 2007 de overkoepelende stichting “Huis van de Kunsten “ opgericht om projecten en exposities financieel mogelijk te maken, en de organisatie te kunnen beheren.

Verbinding en samenwerking in de regio Gooi, Eemland en Vechtstreek.
Het bestuur besloot de bijeenkomsten en de activiteiten te laten rouleren door de regio, om draagkracht en betrokkenheid te creëren. De samenwerking met alle musea in de regio, alle gemeenten en vele culturele instellingen werd een groot succes. Deze website www.gooisekunstkring.nl geeft een kijkje achter de schermen van vele beeldhouwers, ontwerpers, fotografen, keramisten, kunstschilders, musici, schrijvers, grafici, theatermakers, goudsmeden, filmmakers en dichters, die tezamen de Gooise Kunstkring vormen. In 2015 viert de Gooise Kunstkring het 10 jarig bestaan.

Manifestaties
Regelmatig werden er manifestaties georganiseerd binnen een cultuur-historisch gegeven in samenwerking met gemeenten. Er werd gestreefd naar een professionele aanpak en een groot bereik, zowel naar de creatieve industrie, de culturele sector als naar het publiek. Meerwaarde van deze manifestaties was het verbindende effect, het zichtbaar maken van de sector en het cross – over effect: Verschillende leden van de Gooise Kunstkring, vanuit verschillende vakinhoudelijke disciplines konden hier aan meewerken. De inhoudelijke keuze voor het cultuurhistorische thema werd in overleg bepaald. Kunstenaars, vormgevers, schrijvers, musici en kunstenaars die multidisciplinair werken, kortom: alle beroepsgroepen uit de creatieve industrie werden uitgenodigd om op het thema te reageren. Het onderwerp was een inspiratiebron, welke vertaald kon worden naar hedendaags werk. Ook waren andere organisaties welkom om te participeren.

Uitgangspunt was: De Gooise cultuurgeschiedenis als inspiratiebron voor hedendaagse uitingen. Deze serie verbindende manifestaties vallen onder ons project “Verbinding”.

 1. 2007 – 16 september 2007 in Laren. De Schok van het Nieuwe met als inspiratiebron Anton Mauve. Op diverse locaties in Laren, o.a. de Johanneskerk, de muur en tuin bij Singer Museum, de vijver. De Broedplaats met de titel De Kudde was te zien op de Brink.
 2. 2008 – 8 juni 2008 in Hilversum, een tentoonstelling met als inspiratiebron architect Dudok in Museum Hilversum en de broedplaats met Stoelen en veel muziek op de Kerkbrink. Er verschenen twee publicaties: ‘Stoelen op de Kerkbrink’ en ‘Noem het maar Kubistisch!’.
 3. 2009 -15 november 2009 in het Spant! te Bussum, thema: ‘Tuin van de Kunsten’ en ‘Huisjes’.
 4. 2010 – Huizer Museum Huizen/ Comenius Museum Naarden, tentoonstelling ‘De Moederschool’
 5. 2012 – 19 februari 2012 in Spant! Bussum, thema kunstenaarschap met een tentoonstelling van veel tekeningen, kunstenaarsboeken en met publicatie.
 6. 2013 – 20 januari, 2013 Kasteel Groeneveld te Baarn, De tentoonstelling ‘De Buitenplaats Verbeeld’ en in de broedplaats de boomboeken en de Buitenplaats Verbeeld. Met catalogus.
 7. 2015 – 4 oktober 2015, Dressselhuyspaviljoen in Hilversum op Landgoed Zonnestraal.

Gooise Kunstsociëteit

 • 3 september 2006, Vestingmuseum Naarden, te gast bij Bas Kreuger (directeur).
 • 11 oktober 2006, Museum Hilversum, Hedwig Saam (directeur).
 • 11 december 2006, Singer Laren, pianist Sjoerd van der Bijl speelt waterstukken.
 • 20 januari 2007, Kasteel Museum Groeneveld Baarn, Marijke. Gelegenheid tot bezichtigen van de ING collectie , thema Water. En de documentaire : “Locatie tusseNLand“ van regisseur Ben van Lieshout.
 • 14 maart 2007, Museum Hilversum.
 • 6 juli 2007, in Singer Laren, Sociëteit avond met borrel in de oranjerie en tuin met Duo Sans Souci.
 • 5 september 2007, diner des artistes, Restaurant Mauve te Laren.
 • 14 november 2007 Museum Hilversum met muziek van Pluwin en Rob Schultheiss.
 • 14 februari 2008, diner des artistes, Restaurant Mauve te Laren, met een lezing van de Vereniging voor Penningkunst.
 • 16 maart 2008, Museum Hilversum, literair festival.
 • 13 juni 2008, Singer Museum te Laren, feest met als thema ’vrijdag de 13de’.
 • 11 december 2009, ontbijt in het Vestingmuseum te Naarden-Vesting.
 • 12 december 2009, Rosa Spierhuis te Laren, na een concert van het A’dam Ensemble.
 • 25 januari 2010, Museum Hilversum, Nieuwjaarsborrel.
 • 6 januari 2010, diner des artistes, restaurant Mauve Laren.
 • 22 februari 2010, Museum Hilversum, diner des artistes, lezing Karel van der Bijl.
 • 29 maart 2010, Museum Hilversum, tentoonstelling ‘Een mooi ding’ wordt bekeken en aansluitend een diner des artistes.
 • 26 april 2010, Museum Hilversum, HKU-KMTI, muziek van Fusonic.
 • 2 juni 2010, Museum Hilversum, lustrum van de Gooise Kunstkring met gedeputeerde van de provincie Noord Holland Sasha Baggerman, muziek van Duo Sans Souci, Rob Jacobs, Tom de Groot en Rob Schultheiss.
 • 20 september 2010: Museum Hilversum, tentoonstelling Doodgewoon.
 • 26 oktober 2010, Ateliercomplex Melkfabriek Hilversum, Diederick Kraaijeveld en Hanke Wiegand.
 • 13 november 2010: Huizer Museum, finissage Biënnale, met muziek van Rob Jacobs en Fusonic.
 • 23 februari 2011: Museum Hilversum, tentoonstelling ‘De Salon’ bekijken.
 • 4 april 2011: POST Ateliers Hilversum.
 • 28 april 2011, De Vorstin Hilversum met optreden van Fusonic.
 • 6 juni 2011, De literaire werkplaats, Eemnes, dichter Gerard Beentjes.
 • 5 juli 2011, Museum Hilversum, met tentoonstelling ‘De Stad’.
 • 20 september 2011, diner des artistes in Café Mauve te Laren, met vooraf een bezichtiging van de tentoonstelling in het Singer Museum.
 • 1 november 2011, Comenius Museum te Naarden, met een bezoek aan de tentoonstelling Beschermheiligen en een lezing door Diana Kostman.
 • 12 en 19 december 2011, Grafisch atelier ’t Gooi te Hilversum, een kunst-kalender drukken onder het genot van een glaasje glühwein.
 • 14 december 2011, Kasteel Groeneveld, bezichtigen kasteel.
 • 17 januari 2012, Museum Hilversum, een lezing over Grafisch Geluk.
 • 16 mei 2012, bezoek aan de kunstenaars in De Gate 51 van Stichting Magdalena.
 • 19 juni 2012, Zonnestraal te Hilversum, bezoek tentoonstelling Nadine Meeuwis.
 • Zomer 2012, Kasteel Groeneveld ontvangst in Kasteel Groeneveld met toelichting over het komende project en de manifestatie.
 • 21 september 2012: Galerie de Ploegh en kunststichting HAZART te Soest, een bezoek aan de beeldentuin.
 • 12 november 2012: Kasteel Groeneveld te Baarn, rondleiding ter inspiratie voor de manifestatie in 2013.
 • 18 december 2012: ’t Bonte Paard te Laren, een kerstborrel.
 • 19 juni 2013: Huizer Museum te Huizen en aansluitend diner bij Angelique Steeman.
 • 16 september 2013: ‘t Bonte Paard in Laren, in een achterzaaltje. Kunstenaarslid Bia Maas vertelde over het: ‘Vervolg kinderkunstproject 2013 in Pikin Slee, een dorp in het binnenland van Suriname.’
 • 20 november 2013: ‘t Bonte Paard, vooraf bekeken we de biënnale van het miniatuur in het Brinkhuis te Laren.
 • 4 januari 2014, Nieuwjaars borrel in het Brinkhuis te Laren, afsluiting door burgemeester Roest.
 • 15 februari 2014: Galerie De Ploegh, te Soest (in het pand van De Hazelaar Art Supplies). Hier werden de duo’s bekend gemaakt voor het project dubbelportret.
 • 27 maart 2014: Kunstcafé Laren in Het Brinkhuis Laren.
 • 28 mei 2014: atelierbezoek bij Eddy ‘Edjo’ Geerlings te Hilversum.
 • 13 juni 2014: De GATE 51, diner in het ateliercomplex, “diner des artistes”.
 • 15 september 2014, ’t Bonte Paard te Laren.
 • 9 oktober 2014, Bensdorp te Bussum.
 • 16 december 2014, LUNO Kitchen, Tentoonstelling dubbelportret, lezing door kunsthistorica Diana Kostman over het thema portret.
 • 2 maart 2015, LUNO Kitchen Hilversum, afsluiting van Dubbelportret
 • 22 mei 2015, Zonnestraal te Hilversum, rondleiding en start project met projectleiders Barbara Houwers, Herman van Doorn en Elganan Jelsma.
 • 28 juni 2015, Zonnestraal te Hilversum met Rob Schultheiss, Rici van Kasbergen,Hanke Wiegand, Claudia Gianotten.
 • 26 juli 2015, Zonnestraal te Hilversum met Els Rijerse, Sacha Wendt, Bia Maas en Wilma van Weijen.
 • 30 augustus 2015, Zonnestraal te Hilversum, met Eddy Geerlings, Elize van der Werff, Gerard Beentjes en Dik Doornbos.
 • 13 september 2015, Zonnestraal te Hilversum, monumentendag, thema Kunst en Ambacht.
 • 4 oktober 2015, eindfeest Zonnestraal te Hilversum.

Aparte activiteiten

 • 7 juli 2006, feest in Singer Museum
 • 7 en 9 november 2007, Rob Schultheiss en Petra Pijnacker in het Huizer Museum i.v.m. de Kunstweek.
 • 16 maart 2008: literaire middag in Museum Hilversum met Herman Pieter de Boer, Dik Doornbos, Rob Schultheiss, Gerard Beentjes, Sylvia Hubers en Petra Pijnacker. Met de publicatie: ‘Alle woorden zijn gedachten’.
 • 13 september 2008, Passie voor cultuur, Herenplein te Hilversum
 • 16 september 2008: expositie buiten tijdens cultuurfestival Laren
 • 18 januari 2009, Kunstcafé in het Filmtheater te Hilversum met Katy Pullara en Peter van den Akker.
 • 19 april 2009, Kunstcafé in het Filmtheater te Hilversum met Diederick Kraaijeveld en Josefien Stoppelenburg.
 • 5 september 2009, presentatie van de SHOP tijdens de passie voor cultuurmarkt in
 • Hilversum
 • 27 september 2009, Presentatie boek ‘Goois Fruit’ aan wethouder Erik Boog van
 • Hilversum in het Spant! te Bussum.
 • 25 oktober 2009, Kunstcafé in ’t Bonte Paard te Laren met Gerard Beentjes, Fanny
 • Kiezenberg en Katy Pullara
 • 2 november 2009, Kunstcafé in Boekhandel Voorhoeve te Hilversum met Diederick
 • Kraaijeveld, Elganan Jelsma, Katy Pullara en Jeroen Weijerink
 • 15 november, Kunstcafé tijdens de manifestatie met Peter van den Akker, Peggy Eras,
 • Rob Schultheiss, Tom de Groot en Fanny Kiezenberg
 • 27 november 2009, Kunstcafé in de GSA te Hilversum met Tom de Groot, Rob Jacobs,
 • Fanny Kiezenberg, Sandra Maarhuis en Rob Schultheiss
 • 10 december 2009, Kunstcafé in daklozenopvang de Cocon te Hilversum met Sandra
 • Maarhuis, Gaston Bannier en Fusonic.
 • Cultuurroute 4 september 2010 Hilversum: presentatie St. Huis van de Kunsten/Gooise Kunstkring in Projectbureau Elganan
 • 4 maart 2014: Bibliotheek Hilversum, een LinkedIn workshop door Judith de Pagter.
 • 25 juni 2014, Wijkcentrum te Bussum, workshop Netwerken door Jochum Jarigsma

Tentoonstellingen:

 1. 8 juli – 17 september 2005: ‘Geloof, Hoop & Liefde, De kunstenaarsgroep Blahila in het Huizer Museum met muziek van de Mammies en geopend door Wietske Jansen Schoonhoven.
 2. 24 november 2006- eind maart 2007: ‘Water’ in het vestingmuseum te Naarden-Vesting okt.
 3. 2007 Mauve tentoonstelling in het Huizer Museum
 4. 13 juni-13 augustus 2007, ‘Natuurlijk ’t Gooi’, Comenius Museum, Naarden-Vesting
 5. 2-11 november 2007, ‘Leve de kussens’ in galerie La Chamotte tijdens de Kunstweek
 6. 3 oktober-1 maart 2008, Kunst-Kussens, Huizer Museum te Huizen
 7. 6-13 juni 2008, Dudok, Museum Hilversum, met publicatie
 8. 2-27 juli 2008, Gooise kunstenaars te gast, GSA Hilversum
 9. 16 juli – 16 augustus 2007, Mali Format, kunstwerkjes van 20×20 cm in Museum Zenica te Bosnië
 10. 20 september t/m 15 november 2009, tentoonstelling ‘Tuin van de Kunsten’ en foto- expositie van Tom de Groot, portretten uit het boek ‘Goois Fruit’, in Spant! te Bussum
 11. 16 oktober-19 december 2009, werken van Bosnische kunstenaars One Licno en ruim 50 20×20 cm werkjes van de Gooise Kunstenaars, Huizer Museum te Huizen.
 12. 11 december 2009- februari 2010, ‘Kunst kent geen grenzen’, Gooise kunstenaars en Bosnische kunstenaars samen in het Vestingmuseum te Naarden-Vesting.
 13. 28 februari – 9 april 2010, Fanny & Friends, in La Chamotte in Laren.
 14. 15 april – aug 2010, ‘Kunst kent geen grenzen’, Bosnië uitwisseling, Bosnische ambassade in Den Haag
 15. 11 juni- 4 september 2010, Huizer Museum Huizen en Comenius Museum te Naarden, ‘De Moederschool’.
 16. 9 t/m 13 november 2010, Huizer Museum te Huizen, Biënnale van het miniatuur.
 17. 24 juni t/m 27 augustus 2011, Tentoonstelling Fanny Kiezenberg Huizer Museum.
 18. 19 februari 2012, Spant! Bussum, Biënnale van het miniatuur.
 19. 19 januari – 12 mei 2013, ‘De Buitenplaats Verbeeld’, Kasteel Groeneveld, binnen en in het park buiten.
 20. 20 november 2013 – 4 januari 2014, Biënnale van het miniatuur. 100 miniaturen van de deelnemende kunstenaars worden tentoongesteld in de (H)art Galerij van het Brinkhuis  te Laren.
 21. 2 – 22 november 2014, De Kunst Van Het Ondernemen te Hilversum, In oktober worden de kunstwerken bij de ondernemers gepresenteerd en vanaf 2 november 2014 in het Raadhuis van Hilversum.
 22. 16 december 2014 – 1 maart 2015, Dubbelportret, Luno Kitchen.
 23. 2 april- 21 mei 2015, Vervolg Dubbelportret op Dennenheuvel-Overbosch te Hilversum.
 24. 25 april – 9 mei 2015, ‘Mijn Vrijheid’, in het Brinkhuis te Laren.
 25. 23 mei – 4 oktober 2015, ‘Art Zonnestraal’, Dresselhuyspaviljoen op landgoed Zonnestraal.

Publicaties:

 1. De Moederschool, 2010, Aandacht-Communicatie, ISBN: 978-90-79628-13-1
 2. Noem het maar kubistisch, 2008, Aandacht-Communicatie, ISBN: 978-90-79628-02-5
 3. Stoelen op de Kerkbrink, 2008, Aandacht-Communicatie, ISBN: 978-90-79628-03-2
 4. Bosnië 2009, Aandacht-Communicatie, ISBN: 978-90-79628-07-0
 5. Kunstmanifestatie Spant!, 2009, Aandacht-Communicatie, ISBN: 978-90-79628-09-4
 6. Kunstmanifestatie Spant! de dag zelf!, 2009, Aandacht-Communicatie, ISBN: 978-90-79628-11-7
 7. Het Kunstenaarschap, 2012, Aandacht-Communicatie, ISBN: 978-90-79628-00-1
 8. De Buitenplaats Verbeeld, 2013, Aandacht-Communicatie, ISBN: 978-90-79628-19-3

Spin off publicaties:

 1. Anton Mauve Feest, 2007, Leo Janssen produkties BV, Gemeente Laren.
 2. Alle woorden zijn gedachten, 2008, Aandacht-Communicatie.
 3. Goois Fruit, 2009, Petra Piinacker en Tom de Groot, Uitgeverij Van Wijland bv, ISBN:978-90-77285-15-2.
 4. Poekelen I, 2010, Aandacht-Communicatie, ISBN: 978-90-79628-10-0.
 5. Goois Kunstkwintet, 2012, Aandacht-Communicatie.