Veiligheidstraining voor chauffeurs – verminder risico

January 20, 2021 0 Comments

Een uitgebreid veiligheidsplan voor de vloot, inclusief chauffeurstraining, helpt in hoge mate om ongelukken op de werkplek te voorkomen en te minimaliseren, wat bedrijven grote sommen geld kost en ook levens redt. Het jaarlijkse ongevallenpercentage op de werkplek voor alle bedrijfsvoertuigen is ongeveer 20% en bijgevolg bedragen de jaarlijkse kosten van een bedrijfsvoertuigongeval ongeveer $ 70.000 meer dan het gemiddelde letsel op de werkplek. Bovendien blijkt uit onderzoeken dat ongevallen met bedrijfsvoertuigen plaatsvinden wanneer bestuurders niet voldoende zijn opgeleid of zich niet houden aan de veiligheidsvoorschriften van het wagenpark. De meeste ongevallen vinden plaats op de werkplek vanwege slecht zicht en nalatigheid van de bestuurder. Slecht zicht en het niet gebruiken van de veiligheidsgordel kunnen leiden tot kop-staartbotsingen, omkiepen en kop-staartongevallen. Training en oefening in de juiste rijtechnieken zijn essentieel voor alle chauffeurs.

Een veilig rijgedrag garanderen is een van de belangrijkste voordelen van rijopleiding. Dit geldt met name voor kleine bedrijven die niet over de middelen beschikken om voltijdse werknemers te behouden en op te leiden. Veel kleine bedrijven hebben ervoor gekozen hun werknemers on-the-job trainings- en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden die een aanvulling zijn op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van hun werkgever. Sommige wagenparkbeheerders hebben bijvoorbeeld gebruik gemaakt van op maat gemaakte trainingssessies die zijn ontworpen om werknemers nieuwe veiligheidsconcepten bij te brengen. Op maat gemaakte instructies voor cursisten kunnen het aantal gewonden en dodelijke ongevallen in een werkomgeving helpen verminderen die optreden als gevolg van slechte veiligheidspraktijken.

Het waarborgen van goed onderhoud van voertuigen en de juiste onderhoudsprocedures zijn twee andere belangrijke componenten van een veilige rijopleiding. Regelmatige inspecties en onderhoud van alle belangrijke onderdelen van het wagenpark, evenals die van de huizen of garages van de bestuurder, spelen een belangrijke rol in het succes van het trainingsprogramma. Veiligheidsrichtlijnen zoals het gebruik van een wielkrik ter voorbereiding op een noodgeval, rijden in een rechte lijn en rijden met een gepaste snelheid dragen allemaal bij aan de opleiding en ontwikkeling van de bestuurder. Regelmatige training en ontwikkeling dragen ook bij aan het verminderen van dure claims die optreden als gevolg van voertuigpech of mechanische problemen.

Er zijn veel tools beschikbaar om bedrijfseigenaren te helpen bij het opzetten van effectieve, veilige trainingsprogramma’s voor chauffeurs zoals ML Opleidingen. De meeste grote organisaties en werkgevers gebruiken een centraal Driver Training and Development-programma dat wordt gedistribueerd naar alle bedrijfsvoertuigen en chauffeurs. Voor kleinere bedrijven die zich zo’n groot programma niet kunnen veroorloven, kunnen verschillende lokale opleidingsaanbieders een cd-pakket aanbieden dat is toegespitst op de specifieke behoeften van het bedrijf. Sommige pr

ofessionele trainingsaanbieders gebruiken videotechnologie waarmee training achter de wielen van echte voertuigen kan plaatsvinden, terwijl anderen trainingsprogramma’s gebruiken waarmee trainers lessen op een meer praktische manier kunnen geven.

De ontwikkeling van een centraal trainings- en ontwikkelingsplan voor chauffeurs is essentieel voor elk bedrijf dat zijn activiteiten naar een hoger niveau wil tillen. Om een effectief trainingsprogramma te implementeren, is het noodzakelijk om elk personeelslid op te leiden om effectief om te gaan met elke situatie die zich kan voordoen. Elke keer dat risicofactoren verminderen goed worden besproken en gecontroleerd door medewerkers, zullen on-the-job-ongevallen aanzienlijk verminderen. Bovendien moeten nieuwe strategieën voor het verminderen van veiligheidsrisico’s voortdurend worden herzien om ervoor te zorgen dat de inspanningen van het bedrijf nog steeds werken.

Elke bestuurder, ongeacht zijn ervaring, is verantwoordelijk voor het naleven van alle wet- en regelgeving. Bij het opleiden van medewerkers is het belangrijk hen eraan te herinneren dat hun acties de veiligheid van iedereen op de weg beïnvloeden. Alle chauffeurs moeten elke keer dat ze rijden een goedgekeurd veiligheidsbericht invullen. Goed geschreven veiligheidsberichten, zoals die van het Department of Transportation (DOT) of de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), helpen ervoor te zorgen dat bestuurders alle regels voor veilig rijden volgen.

Kijk voor meer informatie op https://www.ml-opleidingen.nl/